Browse Items (2 total)

Dabrowski1938r.pdf

Tags: ,

JAK PTAK WYSOKIM LOTEM.pdf
Kazimierz Dąbrowski, autor teorii rozwoju osobowości przez dezintegrację pozytywną, opisał pięć form intensywnego przeżywania (nadpobudliwość): psychomotoryczną, sensoryczną, wyobrażeniową, intelektualną i emocjonalną. Charakteryzują one, w różnym…

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2